07.00 Vekkerunde
Lilleaker skoles musikkorps går fra Skogbrynet via Sollerudveien,
Ombergveien, Lilleakerveien og til skolen.

08.00 Flaggheis
Lilleaker skoles musikkorps spiller.

08.50 Lilleaker skoles musikkorps spiller i skolegården

09.00 Barnetog på Lilleaker
Lilleaker skoles barnetog starter fra skolen og går denne ruten:
Lilleakerveien, kort stopp ved Lilleaker sentrum, Ombergveien,
Sollerudveien, Villa Skar Kajalund sykehjem (toget stopper),
Vækerøveien, Ullernchausseen, Ullernhjemmet (toget stopper),
Lilleaker skole.

10.15 Toget kommer til Lilleaker skole
Foreldre oppfordres til å trekke opp i amfiet for å gi toget plass.

Lilleaker skolekor
Lilleaker skolekor synger i skolegården

Underholdning i skolegården fra alle klassene
Alle klassetrinn bidrar, 7. klasse holder tale for dagen

10.30 -14.00 Folkefest i skolegården på Lilleaker skole
Leker for barn og voksne i skolegården. Salg av lodd, is, brus, pølser,
hamburgere, popcorn, sluhs, kaffe, kaker mm.
Gratis inngang. Arrangør: Lilleaker skoles musikkorps