Velkommen til 17. mai-arrangement på Bjørnsletta skole!
Arrangementet starter kl. 13.30. Det blir leker for barna, lotteri, kafé og hyggelig samvær!