Stoppestedet-dagen er en aktivitetsdag for hele familien som arrangeres lørdag 27. april kl. 12-16. En dag for lokalsamfunnet i Bydel Ullern hvor frivillige, organisasjoner, Stoppestedets ansatte og privat næringsliv jobber sammen for å gi en positiv opplevelse.

Samtidig får besøkende en mulighet til å vise hvor mye aktivitetsmuligheter som finnes. Stoppestedet kulturhus ligger midt på Lilleaker og har tilbud til seniorer, barn og ungdom. Her er det aktivitet store deler av døgnet i tilbudene Junior’n, Krølles, diverse ungdomstilbud og Ullern kultursenter for seniorer.