20. juni får Blodbussen et nytt stopp på Lilleaker!

Sted: Parkeringsplassen mellom Lilleakerveien 4C og Lilleakerveien 8

Se blodbanken-oslo.no for mer informasjon om blodgivning og for å registrere deg som blodgiver i Oslo.

Web-booking: https://booking.blodbanken-oslo.no/