Miljø

DEL PÅ FACEBOOK

CC Vest har som målsetting å bli best på miljøansvar i Norge, og vi jobber kontinuerlig og bestemt med tiltak som kan redusere vårt fotavtrykk.

Her er våre miljøtiltak:

1999/2000 – Vi bygget miljøstasjoner, og har nå 16 avfallsfraksjoner. Alle forretningene i senteret har forpliktet seg til å følge våre fraksjonsordninger.

2001 – CC Vest mottok GRIPS miljøpris som Norges mest miljøvennlige kjøpesenter.

2004- Installerte fjernvarme med kjøling og innførte intranett for e-postkommunikasjon med forretningene. Dette resulterte i en kraftig reduksjon i bruken av papir, tilsvarende 25.000 ark pr. år.

2005 – Vi ble, som det første kjøpesenteret i Oslo, sertifisert som Miljøfyrtårn.

2006 – CC Vest gjennomførte en rekke ENØK-tiltak. Blant annet reduserte vi wattstyrken på 328 spotarmaturer, installerte tidsregulert belysning og innførte egne vann- og strømmålere for hver enkelt forretning.

2007 – CC Vest ble medlem nummer to av Svanens innkjøpsklubb, et forpliktende samarbeid om kjøp av miljømerkede varer og tjenester. Alle leverandører, for eksempel renholdsbyrå, forpliktet seg til å bli Svanemerket innen utgangen av 2009.

2008 – Vi installerte felles temperaturbegrensing i ventilasjon. Viftene stopper når temperaturen går over 10 grader

2008 – CC Vest inngikk klimaløftet – avtale og kjøp av grønn strøm og er klimanøytrale.

2008 – CC Vest installerte ladepunkter for el-bil.

2009 – Ble resertifisert som Miljøfyrtårn. I tillegg er flere butikker i prosess for å få egne sertifiseringer.

2009 – CC Vest bygger miljøstasjon tilpasset jenter.

2009 – CC Vest byttet vogntraktor til en elektrisk traktor, og bygget egen kompostbinge for avfall fra Mester Grønn.

2009 – Senteret utarbeidet et klimaregnskap som del av miljøfyrtårnrapporten.

2010 – Senteret byttet til LED-belysning hvor dette var mulig.

2011 – Senteret bygget ut den nedre miljøstasjonen.

2011 – Driftskjøretøyet byttes ut til en bil med lavere CO2-utslipp.

2011 – Byttet til LED-belysning i nedre miljøstasjon og hele nedre p-hus på østsiden.

2012 – Gårdeier mottok midler til å gjennomføre ytterligere ENØK-tiltak fra ENØK-fondet.

2013 – CC Vest deltar i pilotprosjekt for resertifisering av Miljøfyrtårn for kjøpesentre.

2014 – 2015 ENØK-prosjekt med AF Energi og miljøteknikk. Senteret sparte 1,6 GWh

2016 – Byttet til LED i alle fellesarealer

2017 – Mustad Eiendom sertifisert etter ISO-14001

2017 – Etablering av solcelleanlegg på sagtanntaket på CC Vest

2018 – Samarbeid med renovatør for forbedring av kildesorteringsgrad.

2019 – Redusert driftstid på enkelte ventilasjonsanlegg

Solcellepanel

Vi skal aldri slutte med klimatiltakene, og fortsetter arbeidet med å være Norges mest miljøvennlige kjøpesenter.