Historie

DEL PÅ FACEBOOK

Virksomheten startet med spiker og kardenåler, men produktspekteret økte stadig. Etter hvert ble bedriften endret fra en hjemmebasert industrivirksomhet til en bedrift med hele verden som målgruppe, og nye lokaler ble bygget på Lilleaker.

KJØPESENTERET CC VEST
I 1967 ble den nye 13.000 m2 store fabrikkbygningen tatt i bruk, som senere skulle gi plass for kjøpesenteret CC Vest. Bruken av bygningen endret seg fra trådtrekkeri, skrue- og spikerproduksjon og øksefabrikk, til ren handelsvirksomhet.

Ideen om et handelssenter på Lilleaker for de vestlige bydeler og østre deler av Bærum kom etter et planarbeid utført av Mustad på midten av 1980-tallet. Dette var i tråd med Oslo bystyres intensjoner, og våren 1988 meldte CC Colosseum Stormarked sin interesse for etablering av et butikksenter i de ledige lokalene i jernvarefabrikken. Også andre butikkgrupperinger meldte sin interesse, og høsten 1989 ble CC Vest åpnet av ordfører Albert Nordengen. Siden da er kjøpesenteret utvidet med flere byggetrinn, henholdsvis i 1990, 1991, 2000, 2004 og 2009.

I 2009 ble CC Vest utvidet ytterligere mot nord, og det ble lagt vekt på nye parkeringsarealer. Senteret fikk langt bedre tilgjengelighet siden antallet parkeringsplasser ble utvidet fra ca 900 plasser til ca 1150 plasser. I tillegg ble så godt som hele senteret modernisert med ny belysning.

CC Vest har over 90 butikker med Helsehjørnet, dyrlege og flere forretninger på «Lille CC Vest» i tillegg.

GENERELL OPPGRADERING
Når det velges ut nye forretninger, legges det vekt på kundenes synspunkter, og hva det er som er savnet. I tillegg er det lagt opp til en bedre handleopplevelse for den yngre målgruppen samt for barnefamilier. Samtidig er det sørget for å finne en god balanse mellom etablerte kjedebutikker og nisjepregede forretninger, slik at du slipper å dra til flere steder for å få tak i det du trenger. CC Vest håper å stå til dine forventninger, og at du opplever senteret som både behagelig og inspirerende.

essaymoment

Historie CC Vest