For ansatte

DEL PÅ FACEBOOK

Registrering av omsetning

Her logger du på senterets omsetningsportal. Ved spørsmål om brukernavn og passord, ta kontakt med Informasjonen.

For å logge deg på trykk her

Interne kommunikasjonskanaler

Vi har to lukkede Facebook-grupper for medarbeidere på senteret – en for butikksjefer og en for alle ansatte. Her deler vi informasjon om markedsføring og diverse informasjon om CC Vest.

Plakatmaler

Vi har et malverk for plakater som du kan benytte for å lage plakater til din butikk (det er ikke tillatt med håndskrevne plakater).
I plakatmaleverket er det generelle plakatmaler for de ulike sesongene / kampanjene som er i løpet av et år. Plakatene trykkes hos Lyreco CC Vest. Butikkene betaler kun for opphengsløsninger. Det er ikke tillatt å henge opp plakater med teip eller «skoletyggis». Husk og registrer e-post adresse når du oppretter ny bruker, det er til denne adressen kopi av bestilling sendes.

For å registrere deg som bruker, trykk her

Meld fra om kritikkverdig forhold

En arbeidstaker som får kjennskap til et mulig kritikkverdig forhold på sin arbeidsplass, har rett til å varsle om dette. Har du CC Vest som arbeidsplass, er du samarbeidspartner eller leverandør med en tett tilknytting til senteret, har du rett til å varsle. Dette kalles ekstern varsling. Dersom varselet er utenfor vårt myndighetsområde, gir vi råd om hva varsleren bør gjøre. Om mulig henviser vi varsleren til rett myndighet. Mustad Eiendom behandler varsler om brudd på lover og regler innenfor de områdene vi har ansvar for, derunder kritikkverdige forhold knyttet til CC Vest, som vi eier og drifter.

Du som varsler må være i god tro på at det faktisk foreligger et kritikkverdig forhold, og et varsel kan ikke bygge på grunnløse påstander.

Å varsle er noe annet enn å klage på noe du er misfornøyd med, eller ting du tenker skulle løses på en annen måte.

Det finnes ulike måter å varsle på, vår rutine for ekstern varsling er via ett varslingssystem. Dette for å sikre god og trygg behandling av den som varsler, og saken det varsles om.

Ansatte er ofte de første som oppdager eller får mistanke om lovbrudd eller andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

For samfunnet og for arbeidslivet er det viktig å avdekke kritikkverdige forhold.

Taushetsplikt

Mustad Eiendom har taushetsplikt når du sender et varsel til oss.

Vi har plikt til å hindre at andre får kjennskap til navnet ditt eller andre identifiserende opplysninger.

Bruk systemet det er linket til her, for å sende et varsel til oss.

For spørsmål, ta kontakt med:

ELISABETH HØILI
Leder HR og administrasjon

elisabeth.hoili@mustadeiendom.no

+47 45 25 80 84