Lokale aktiviteter

NÆRMILJØ

DEL PÅ FACEBOOK

Vi ønsker å gi tilbake.

CC Vest har alltid vært en synlig medspiller i nærmiljøet rundt senteret. Vi gir økonomisk støtte til lokale idrettslag og Ungt Entreprenørskap, der kjøpmenn underviser lokale elever og vi støtter lokale foreninger og organisasjoner. Dette er bare noen av områdene som har vært, og skal fortsette å være, satsningsområder i fremtiden.

Vi ønsker også å gjøre det vi kan for at barn i området får et godt oppvekstmiljø.