Lokale helter

LIONS

DEL PÅ FACEBOOK

Lions Club Oslo/Lilleaker består av om lag 40 karer med samme mål for øye: Hjelpe dem som trenger støtte.

Dette er noen av tiltakene Lions Club Oslo/Lilleaker har bidratt til:

  • Støtte til de tre lokale skolekorpsene.
  • Gaver til Ullerntunet, Silurveien og Kajalund bo- og behandlingssentre ved jul og påske.
  • Inntektene fra Tulipanaksjonen går til Det er Mitt Valg, et undervisningsprogram i regi av Lions som skal etablere sunne holdninger og forebygge rusmisbruk i skolen.
  • Støtte til Tusenfryd-utflukt for kreftsyk ungdom fra Radiumhospitalet.
  • Støtte til tv-aksjonen gjennom inntektene fra kirkekonserten.
  • Frivilling arbeid ved Ullerntunet Seniorsenter, blant annet organisering av tur til Finnerud og hyggekvelder for Ullerntunet bo- og behandlingssenter.
  • Støtte til bydelens lokale ungdomsklubb, Stoppestedet.
  • Deltar i planlegging av ungdomsaktiviteter og oppbygging av et utstyrsdepot for ungdommer som ikke har alt. Utrustet aktivitetsrom for multifunksjonshemmede med møbler og musikkutstyr.
  • Gitt støtte til nytt kjøkken for pasient med meget spesielle behov.
  • Arrangerer Lilleaker Music Event, der en rekke ulike lokale orkestre og band får vist seg fram.

– Lions jobber både på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå. I lokalmiljøet driver vi blant annet utstrakt arbeid for ungdom, eldre og funksjonshemmede, forteller styremedlem Harald Nesset.

Og du kan være helt trygg på at hjelpen når fram. Lions skiller seg nemlig ut fra andre verdensomspennende humanitære organisasjoner på ett viktig punkt: Ikke én krone fra innsamlete midler går til administrativ drift. Selv den øverste internasjonale Lions-presidenten må betale for kontorrekvisita av egen lomme.

– Vi er til stede i 205 land over hele verden, og er blitt kåret av FN som verdens beste humanitære organisasjon. Folk kan være helt trygge på at absolutt hver krone som vi samler inn, går til sluttbrukerne i et viktig Lions-tiltak, sier Nesset. Vår oppgave er å bistå der det trengs, enten det er til enkeltpersoner eller organisasjoner. Det kan dreie seg om alt fra å støtte ungdomsklubben med penger til utstyr til å organisere turer for eldresenteret, sier Nesset. Han forteller at jobben blir enklere når man har en våpendrager som CC Vest ved sin side, og han er imponert over kjøpesenterets lokale engasjement.

–Senterledelsen lar oss alltid få bruke deres lokaler når vi har vår årlige tulipanaksjon og når vi bare ønsker å presentere oss og arbeidet vårt. Senteret viser dessuten at det har et bankende hjerte for nærmiljøet ved å støtte en rekke ulike lokale tiltak både økonomisk og praktisk, sier Nesset, og viser til Lilleaker Music Event som et eksempel. Dette er et musikkarrangement for lokale band i regi av Lions Club.

– Det fører til at vi kan trekke enda flere mennesker til konsertene som foregår på Kaktus, med band med forankring i nærområdet – serveringsstedet vis á vis kjøpesenteret. Denne drahjelpen fra CC Vest er helt uvurderlig, og det kjennes godt å ha en medspiller som ser verdien av lokale arrangementer, mener Nesset.

– Vi synes det er viktig å vise fram det glødende sang- og musikkmiljøet som faktisk finnes her. Folk får kost seg til flotte toner, samtidig som utøverne får spilt for et stort publikum, sier Nesset, og understreker hvor gøy og meningsfylt det er å engasjere seg i frivillig arbeid.

– Veldig mange her i området bryr seg om dem som trenger litt ekstra hjelp. Hvis noen er nysgjerrige på hvordan det er å være med i Lions, så skal de vite at de er hjertelig velkomne. Jeg kan ikke love dem mye verdslig gull, men flust av meningsfylte opplevelser og nye, gode vennskap.