Lokale helter

LILLEAKER LIONS

DEL PÅ FACEBOOK

Har du tid til overs eller har du noe du brenner for, noen trenger deg. Ta kontakt med oss i Lilleaker Lions.

Lilleaker Lions er en klubb med 41 medlemmer både kvinner og menn. Vi har våre medlemsmøter en gang i måneden, hvor vi har interessante foredrag før vi samles til et fells måltid. Her er et godt sosialt miljø under mottoet: Vi er gode venner som hjelper andre».

Vi gjennomfører inntektsbringende aktiviteter, og inntektene går uavkortet til veldedige formål.

Vi støtter og driver hjelpearbeid både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Noe av arbeidet er rettet mot enkeltmennesker og familier i vanskelige situasjoner, og her har vi et tett samarbeid med Familiens Hus, i Ullern bydel. Her støtter vi økonomisk der det er behov. De mest sentrale målgruppene for vårt hjelpearbeid er eldre, barn, ungdom og funksjonshemmede.

Internasjonalt støtter vi blant annet et krisesenter for barn i Latvia, utbygging av skole i Sierra Leone, Lions Aid Norway som driver hjelpearbeid i utlandet samt Lions internasjonale krisefond LCIF.

I alle våre aktiviteter hvor vi yter støtte, legger vi stor vekt på kvalitetssikre at midlene blir brukt riktig. For aktivitetene utenfor Norge, kvalitetssikres dette gjennom kontaktnett vi har opparbeidet.

Gå inn å les mer om hva vi gjør på www.lilleaker.lions.no

Velkommen til en prat!