Lokale helter

FRELSESARMEEN

DEL PÅ FACEBOOK

Hver jul kan du treffe Frelsesarmeen med deres julegryte her på CC Vest. Pengene du gir bidrar til å gi medmennesker praktisk hjelp, verdighet og innhold i livet.

Major Gro Killie er svært takknemlig for at hun og kollegene i Frelsesarmeen Oslo 3. korps får anledning til å ta med seg julegryta og stå på kjøpesenteret.

–  Jeg opplever at menneskene vi møter på CC Vest er veldig hyggelige og varme, og de pleier å være flinke til å gi. Jeg håper at folk bidrar til å fylle opp julegryta i årene fremover også, smiler hun. Julegryta er en gammel tradisjon.

Den første ble faktisk satt ut på Karl Johan i 1901, og allerede i januar 1902 kunne slumsøstrene dele ut matposer og kull til 420 av byens fattigste familier. Siden har julegryta spredt varme og glede til tusenvis av mennesker. Pengene som samles inn går til ulike velferdstiltak, både i forbindelse med jul og i løpet av året som kommer. Frelsesarmeen arbeider blant annet med å skape sosiale nettverk, gi barn og unge meningsfulle fritidsaktiviteter og å støtte familier som sliter økonomisk.

– Frelsesarmeens gatehospital er et godt eksempel på vårt arbeid. Hospitalet har hjulpet mange rusmisbrukere til å bli rusfrie, og disse er nå blitt viktige ressurser for samfunnet igjen.  Frelsesarmeen spør aldri hvorfor folk har havnet i en lei situasjon. Vi gir til dem som trenger det mest og bryr oss ikke om kriterier som familiesituasjon, tro eller hudfarge, sier Killie. Hvis folk har lyst og mulighet til å gi, så ber Frelsesarmeen om forståelse for ønsket om at man først og fremst støtter med penger. – Vi setter spesielt stor pris på pengegaver, fordi det krever lite administrasjon fra vår side å omsette pengene i en handling eller gjerning, sier Killie. Hun minner også om at Frelsesarmeen også har en virtuell julegryte. – Har du ikke anledning til å komme innom oss på senteret, kan du gi ditt bidrag rett i vår nettgryte på www.julegryta.no, sier Killie.