Vi ønsker å gi tilbake

CC Vest har alltid vært en synlig medspiller i lokalmiljøet rundt senteret. Vi gir økonomisk støtte til lokale idrettslag, foreninger og organisasjoner. Dette er bare noen av områdene som har vært, og skal fortsatt være, satsningsområder i fremtiden. Vi ønsker å bidra til at barn og unge i området får et godt oppvekstmiljø.