Lokalt

Lokale ildsjeler med ekte engasjement

DEL PÅ FACEBOOK

Engasjement i nærmiljøet kommer helt naturlig for Hans og Magne.
Vi tok en prat med de to ildsjelene som begge har gjort engasjementet til sin jobb.

  • Motivasjonen min er å gi barn og unge gode og aktive tilbud, forklarer Hans Skageng. Hans er daglig leder i Ullern Fotball, noe han har vært siden 2002. Han mener det er viktig å engasjere seg i lokalmiljøet på flere nivå, men noe av det han er mest opptatt av er å lage gode møteplasser slik at barn og ungdom kan lære seg å samarbeide.

Det gode samarbeidet

  • Det er viktig å ha gode møteplasser for barn og unge, og å ha fokus på ungdom og rus i en bydel der det kan være en utfordring. Samarbeidet med andre i bydelen er viktig, og der har Ullern Bydel vært sentrale gjennom SaLTo-nettverket. (SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge). Det å være med på et samarbeid på tvers av interesser innen bydelen er viktig, og arbeidet med Frivillighetsmeldingen for Ullern Bydel har vært spennende. Nå jobber vi også aktivt med å ta i mot flyktninger på en god måte, og her vil idretten være en sentral aktør.

Å samarbeide på tvers av interesser er noe Hans gjør mye. Blant annet arrangerer han Elveløpet i samarbeid med CC Vest for å rette fokus mot Aktiv mot kreft.

  •  Det var CC Vest som tok initiativ til at Elveløpet skulle være noe mer enn et lokalt arrangement ved å få inn et sosialt aspekt i konseptet. Jeg er ganske sikker på at dette grepet har gjort at arrangementet har vokst år etter år. Det å kombinere trening med å bidra i et viktig arbeid, er helt i tråd med det idretten skal stå for. Sammen kan vi utgjøre en forskjell og bety noe for andre. Arrangementet har endret seg fra å være en inntektskilde for klubben til å være et prosjekt der vi kan bidra til at andre kan få gode opplevelser i en utfordrende livssituasjon, forklarer Hans.

Organisert lidenskap

Magne Aarvik er sportslig leder i Ullern Fotballklubb, og er stolt av det gode samarbeidet med nærmiljøet.

  •  I Ullern Fotball har vi utrolig mange flotte folk som bidrar som lagledere, trenere og i andre støttefunksjoner rundt lagene. Dette er essensielt, og en helt nødvendig faktor for å få til det vi gjør i Ullern, forteller Aarvik.
  • Ullern Fotball har blitt som et livsprosjekt for min del. Jeg yter med glede et arbeid godt utover en normal stilling, og holder i det meste som rører seg i klubben. Jeg er veldig stolt over å ha vært med å skape en klubb med en organisering av barne- og ungdomsfotball som mange har tatt etter. Den samme organiseringen gjør at vi gir et godt tilbud til alle gutter og jenter som vil spille fotball i Ullern. Enten de har store sportslige ambisjoner eller ikke. Vi har nå betydelig høyere aktivitetsnivå blant våre medlemmer, og langt mindre frafall, enn da jeg begynte i klubben

Viktig støttespiller

Samarbeidet mellom Ullern Fotballklubb og CC Vest har vært svært viktig for å få flere betydningsfulle prosjekter ut i livet.

  • Samarbeidet med CC Vest er svært viktig for oss. CC Vest har i alle år bidratt med viktig økonomisk støtte, og spesielt der klubben har ønsket å gjøre større prosjekter. Jeg vil spesielt nevne støtten i forbindelse med etablering av undervarme da kunstgresset ble byttet på banen. Dette er den banen vi i dag kaller Ullern CC Vest Arena. Vi kan nå tilby trening på grønn, og oppvarmet bane hele vinteren, og det er en vesentlig årsak til det gode tilbudet vi gir hele året, forteller Hans entusiastisk.

De gode historiene

Magne synes det er viktig å utvikle egne spillere. Ikke minst å holde spillerne i klubben så lenge som mulig. Juniorlagene har blant annet over 70 spillere denne sesongen.

  • Når vi får til store prosjekter som undervarme, kunstgress på Hullebergmyra og oppgradering av garderobene, alt i løpet av få år, ja da blir jeg stolt og glad. Det er viktige historier å fortelle, roser Magne.

Å ha et nærmiljø som stiller opp og engasjerer er begge enige om at er utrolig viktig.

  • De siste årene har en del av seniorene stilt opp. Flere av dem som var med å starte Elveløpet engasjerer seg, og det er moro. De hjelper til med arrangementet, og der det er behov, sier Hans.
  •  Når vi snakker om ildsjeler kommer vi ikke unna Tone Olavsen, skryter Magne.
  •  Kiosken til Ullern Fotball driftes av Tone, og det er helt frivillig. Nå til og med uten aktive barn i klubben. Det er høyst prisverdig, avslutter Magne.