CC Vest Magasin

VINN EN BIL!

DEL PÅ FACEBOOK

Hele Granfosstunnelen er endelig åpen igjen. CC Vest og Møller Bil Oslo Vest feirer dette med en stor konkurranse hvor to heldige vinnere får muligheten til å vinne hver sin bil!

Konkurransen vil i første omgang foregå på Facebook, deretter trekkes det ut ti finalister som går videre til finalen på CC Vest lørdag 4. november.

Les konkurransereglene nedenfor og delta i konkurransen på facebook.com/ccvest/ og facebook.com/vwmollerbiloslovest/.

Konkurranseregler

 1. Begreper
  1. Deltaker: Person som har deltatt i konkurransen på Facebook ved å svare på spørsmålet: Hvilken tunnel er det som åpner?
  2. Arrangørene: CC Vest Stormarked AS, Lilleaker veien 16, 0283 Oslo (org. nr. 953 286 068) og Møller Bil Oslo Vest, Lilleakerveien 22, 0283 Oslo (org. nr. 928 481 638)
  3. Den aktuelle bilen (premie): Deltakere av Møller Bil Oslo Vests konkurransepost konkurrerer om å vinne tre års fri leasing av en Volkswagen Golf GTE. Deltakere av CC Vests konkurransepost konkurrerer om å vinne tre års fri leasing av en Audi A3 e-tron.
 1. Betingelser for å delta i konkurransen
  1. Deltakeren må ha fylt 18 år.
  2. Deltakeren må ha førerkort kl. B
  3. Deltakeren må være bosatt og ha fast bostedsadresse i Norge.
  4. Deltakeren må samtykke til at deltakerens navn, samt bilde- og videomateriell som blir tatt i forbindelse med konkurransen, kan brukes i markedsføring av Arrangørene.
  5. Ansatte i Møller Gruppen og CC Vest (gjelder også butikkansatte), samt i byrået Spoon AS kan ikke delta i konkurransen.

Deltakelse i konkurransen er gratis.

 

 1. Konkurransepremiss og kåring av vinner

Konkurransen er delt opp i to deler: a. deltakelse i konkurransen på Facebook og b. deltakelse i finalen på CC Vest den 4. November 2017.

 1. For å delta i konkurransen Vinn en bil må deltakeren svare på spørsmålet i posten på Facebook Hvilken tunnel er det som åpner?

Av deltakerne som svarer riktig på dette spørsmålet, plukkes det ut 5 finalister som skal konkurrere om å vinne den aktuelle bilen (10 finalister totalt).

 1. Finalistene må være tilgjengelig og villig til å delta i en finale på CC Vest lørdag den 4. november 2017. I finalen vil 5 og 5 finalister konkurrere i tre teoretiske- og praktiske øvelser som avgjøres på tid. Finalisten som gjennomfører disse øvelsene på best tid blir kåret til vinneren av den aktuelle bilen.

Det kåres to vinnere som vinner leasing av hver sin bil. Deltakere av Møller Bil Oslo Vests konkurransepost på Facebook får muligheten til å vinne leasing av en Volkswagen Golf GTE og deltakere av CC Vests konkurransepost på Facebook får muligheten til å vinne leasing av en Audi A3 e-tron. Deltakere står fritt til å delta på begge konkurransepostene for å øke sjansene til å bli trukket ut til en finale, men får kun muligheten til å konkurrere videre om å vinne én av bilene.

 

 1. Premien

Vinnerne av konkurransen vinner tre års fri leasing av enten en Audi A3 e-tron eller Golf GTE. Premien har en verdi på ca 170.000,-

Det forutsettes at Deltakeren tegner kasko Volkswagen/Audi Forsikring levert av Skadeforsikring NUF eller Enter Forsikring.

En eventuell egenandel og andre tilleggskostnader ved skade som ikke omfattes av forsikringen, drivstoff, årsavgift og bomavgift dekkes av Deltageren. Bilene er foliert og det forutsettes at Deltakeren ikke fjerner folien i løpet av leasingperioden.

Brudd på disse forutsetningene kan medføre at arrangørene trekker tilbake premien.

Leveringssted vil være hos Møller Bil Oslo Vest.

For å få tilgang til premien må vinneren skriftlig akseptere Volkswagen Finans standard vilkår for leasing. Bilen kan ikke uten nærmere avtale benyttes utenfor Norden, eller for en kjørelengde ut over 15.000.km pr.år.

Dersom det avtales kjørelengde ut over 15.000 km pr. år dekkes merkostnaden for dette av Deltageren. Deltaker er ansvarlig for skade/tap som oppstår som følge av bruk ut over det avtalte.

 

 1. Konkurranseperiode

Konkurransen starter 13. oktober 2017 på Facebook og varer til og med 29. oktober. Finalister trekkes og blir kontaktet den 30. oktober og må stille til finalen på CC Vest den 4. november 2017.

 

ØVRIGE FORHOLD

 1. Personopplysninger

For å administrere konkurransen har Arrangøren behov for følgende personopplysninger til finalen: (i) For- og etternavn og (ii) mobilnummer (iii) alder (iiii) bostedsadresse. Ved registrering for deltakelse i finalen må deltakeren vise at han/hun har et gyldig førerkort.

 1. Ansvarsfraskrivelse

Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle feil ved teknisk gjennomføring av konkurransen. Herunder men ikke begrenset til generell eller lokal svikt i telenett, forsinkelser hos Deltakerens internettjenestetilbyder eller Deltakerens tekniske utrustning eller andre uforutsette hendelser.

Deltakerne kan ikke fremme erstatningskrav mot Arrangøren med mindre Arrangøren har opptrådt grovt uaktsomt.

 

 1. Lovvalg og verneting

Konkurransen reguleres av norsk lov. Arrangøren og Deltakeren vedtar Oslo tingrett som eksklusivt verneting.